TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Strona główna

Serdecznie zapraszamy na spotkanie

Grupy  Chorych na Twardzinę

22 maja 2018 roku o godzinie 15.30

 

Miejsce spotkania:

Sala prelekcyjna Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii ( 7 piętro )

Górnośląskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7

im. Prof. Leszka Gieca

ul Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice

 

W spotkaniu udział wezmą lekarze oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,
a tematem przewodnim będzie :

 

Twardzina – co pacjent wiedzieć powinien

 

Na spotkanie zapraszamy zarówno  pacjentów, którzy są członkami Grupy,

jak również  chętnych, którzy chcą przystąpić do Grupy. 

 

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM


Beata Lecińska

 Przewodnicząca Grupy

 

 

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane  o potwierdzenie udziału :

e-mail: bealew23@wp.pl

 

Patronat Naukowy: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Górnośląskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
im. Prof. Leszka Gieca
ul Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
tel. 32 3598290

  

 

W 2009 roku powstała Grupa Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate. Naszym celem jest szerzenie wiedzy o twardzinie wśród pacjentów, lekarzy i polityków, zwiększanie poziomu świadomości na temat choroby w społeczeństwie oraz propagowanie informacji o tej chorobie w mass mediach. Chcemy być wsparciem dla chorych i ich rodzin, ułatwiać im dostęp do profesjonalnych informacji o chorobie i pomocy psychologicznej, umożliwiać kontakt z osobami chorującymi na twardzinę, pomagać w przezwyciężaniu problemów życia codziennego związanych z twardziną. Chcemy, aby dzięki możliwości kontaktu z naszą grupą osoby chore na twardzinę czuły się mniej odizolowane i osamotnione w swojej chorobie.