TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Strona główna

Serdecznie zapraszamy na spotkanie
Grupy Pacjentów Chorych na Twardzinę


16 maja 2017 r. o godzinie 16.00


Temat spotkania:

Twardzina: rokowanie i leczenie wczoraj a dziś”


Miejsce spotkania:
Sala prelekcyjna Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii (7 piętro)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
ul Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice 

 

Na spotkanie zapraszamy zarówno pacjentów, którzy są członkami Grupy,
jak również chętnych, którzy chcą przystąpić do Grupy.

 

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz                                         Beata Lecińska
Kierownik Katedry i Kliniki                                                           Przewodnicząca Grupy
Chorób Wewnętrznych i Reumatologii SUM    .                                                               Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane spotkaniem o potwierdzenie udziału:
e-mail: bealew23@wp.pl 

 

Patronat Naukowy: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Górnośląskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
im. Prof. Leszka Gieca
ul Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
tel. 32 3598290

 

 

 

W 2009 roku powstała Grupa Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate. Naszym celem jest szerzenie wiedzy o twardzinie wśród pacjentów, lekarzy i polityków, zwiększanie poziomu świadomości na temat choroby w społeczeństwie oraz propagowanie informacji o tej chorobie w mass mediach. Chcemy być wsparciem dla chorych i ich rodzin, ułatwiać im dostęp do profesjonalnych informacji o chorobie i pomocy psychologicznej, umożliwiać kontakt z osobami chorującymi na twardzinę, pomagać w przezwyciężaniu problemów życia codziennego związanych z twardziną. Chcemy, aby dzięki możliwości kontaktu z naszą grupą osoby chore na twardzinę czuły się mniej odizolowane i osamotnione w swojej chorobie.