TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Strona główna

  

W dniu 30.06.2023 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie – Advisory Board Stowarzyszeń Pacjentów,zaangażowanych w opiekę nad osobami chorymi na śródmiąższowe choroby płuc, które występują w przebiegu różnych chorób. Planowane spotkanie będzie swego rodzaju kontynuacją ubiegłorocznego spotkania. Początek spotkania planowany jest około południa i potrwa ok. 4 godzin.

 

Organizator zaprosił do wzięcia udziału w tym spotkaniu jednemu pacjentowi z każdego Stowarzyszenia otwartemu na dyskusję w poszukiwaniu nowych rozwiązań i pomysłów, a jednocześnie mającemu doświadczenie w chorobie. 

 

Wobec powyższego serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w spotkaniu proszę przesłać na adres e-mail: twardzinakatowice@op.pl

 

O wyborze będzie decydować pierwszeństwo zgłoszenia, termin do 18 czerwca 2023 roku.

 

 

Beata Lecińska

 

Przewodnicząca Grupy chorych na twardzinę

  

W 2009 roku powstała Grupa Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate. Naszym celem jest szerzenie wiedzy o twardzinie wśród pacjentów, lekarzy i polityków, zwiększanie poziomu świadomości na temat choroby w społeczeństwie oraz propagowanie informacji o tej chorobie w mass mediach. Chcemy być wsparciem dla chorych i ich rodzin, ułatwiać im dostęp do profesjonalnych informacji o chorobie i pomocy psychologicznej, umożliwiać kontakt z osobami chorującymi na twardzinę, pomagać w przezwyciężaniu problemów życia codziennego związanych z twardziną. Chcemy, aby dzięki możliwości kontaktu z naszą grupą osoby chore na twardzinę czuły się mniej odizolowane i osamotnione w swojej chorobie.