TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Strona główna

OGŁOSZENIE

Uprzejmie zawiadamiamy, że w marcu (ewentualnie w kwietniu) 2023 roku  planujemy zorganizowanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Pro Rheumate. Jest to nasz obowiązek statutowy, a pewna poprawa sytuacji epidemicznej po pandemii pozwala na odnowienie działalności naszego stowarzyszenia, w ramach którego działa Grupa Chorych na Twardzinę.  Termin zebrania będzie uzależniony m.in. od pogody. Informujemy, że  spotkanie dostępne będzie również on-line dla osób, które nie będą mogły wziąć udziału osobiście.

W związku z potrzebą wyboru nowych władz naszej organizacji uprzejmie prosimy Wszystkich o zgłaszanie kandydatów do władz. Kandydatury mogą zgłaszać wszystkie osoby, a także sami zainteresowani.  

Prosimy o przesyłanie kandydatur do 17.03.2023 roku na adres e-mail: twardzinakatowice@op.pl

O terminie i miejscu,  a także sposobie połączenia on-line,  zostaną wszyscy poinformowani w późniejszym terminie.

Mamy nadzieję, że obecny rok pozwoli na pełniejszy powrót do aktywnej działalności Grupy Chorych na Twardzinę, a także na rozwój nowych form jej aktywności. Planujemy powrócić do wcześniej zaplanowanego spotkania jubileuszowego z okazji minionego X-lecia istnienia naszej grupy. Spotkanie nie odbyło się ze względu na pandemie. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do współdziałania.

 

Beata Lecińska

Eugeniusz J. Kucharz

 

Kontakt: e-mail: twardzinakatowice@op.pl


 

Patronat Naukowy: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Józef Kucharz
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Górnośląskie Centrum Medyczne
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7
im. Prof. Leszka Gieca
ul Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice
tel. 32 3598290

  

 

W 2009 roku powstała Grupa Chorych na Twardzinę przy Stowarzyszeniu Pro Rheumate. Naszym celem jest szerzenie wiedzy o twardzinie wśród pacjentów, lekarzy i polityków, zwiększanie poziomu świadomości na temat choroby w społeczeństwie oraz propagowanie informacji o tej chorobie w mass mediach. Chcemy być wsparciem dla chorych i ich rodzin, ułatwiać im dostęp do profesjonalnych informacji o chorobie i pomocy psychologicznej, umożliwiać kontakt z osobami chorującymi na twardzinę, pomagać w przezwyciężaniu problemów życia codziennego związanych z twardziną. Chcemy, aby dzięki możliwości kontaktu z naszą grupą osoby chore na twardzinę czuły się mniej odizolowane i osamotnione w swojej chorobie.