TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Stowarzyszenie Pro Rheumate
Stowarzyszenie Pro Rheumate jest organizacją pacjentów, lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia oraz osób mających na celu niesienie pomocy pacjentom z chorobami reumatycznymi.

 

Cele stowarzyszenia Pro Rheumate

 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom chorym na choroby reumatyczne i inne schorzenia narządu ruchu, szczególnie poprzez:

  • popularyzację wiedzy o chorobach reumatycznych i narządu ruchu, sposobach ich leczenia i zapobiegania
  • pomoc osobom chorym poprzez organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i leczniczej
  • wspieranie ośrodków leczenia chorób narządu ruchu
  • inspirowanie władz i organów administracji państwowej do działań mających na celu profilaktykę i leczenie chorób reumatycznych oraz opiekę nad chorymi
  • wspomaganie finansowania i organizowanie badań naukowych oraz konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących chorób reumatycznych
  • propagowanie zdrowego stylu życia
  • udzielanie różnorodnych form pomocy członkom Stowarzyszenia

 

KONTAKT:

 

Stowarzyszenie Pro Rheumate
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
tel. 032 3598290; 603 981 582
email: akotulska1@poczta.onet.pl