TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Sprawozdanie z Sesji Stowarzyszeń - 03-05.09.2014

W dniach 3-5 września 2014r. Pani Beata Lecińska, Pan Henryk Prokopczyk i Pan Dariusz Złotowski wzięli udział w Sesji Stowarzyszeń osób chorych na choroby reumatyczne. Sesja była wydarzeniem towarzyszącym XXII Kongresowi Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

 

3 września 2014r. odbyła się nieformalna debata stowarzyszeń. Delegaci przedstawiali swoje organizacje, mówili o działalności bieżącej i zamierzeniach na przyszłość. Dyskutowano o priorytetach w działaniach i o uruchomieniu akcji społecznych.

 

Wieczorem wzięliśmy udział w otwarciu XXII Kongresu PTR, który odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Auli Akademii Muzycznej w Katowicach. W części oficjalnej przedstawiono nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, którym został Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz. Następnie wręczono dyplomy nadania członkostwa honorowego, jest to najwyższe wyróżnienie jakim dysponuje Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, oraz Medale Towarzystwa przyznawane gościom zagranicznym.

 

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Prezydent American College of Reumatology Joseph Flood o dnie moczanowej. Po oficjalnej części uroczystości otwarcia wystąpił Andrzej Sikorowski z córką Mają wraz z zespołem.

 

 

Po występie w kuluarach Auli Akademii Muzycznej odbyły się spotkania przy lampce wina.

 

4 września 2014r. miały miejsce IV sesje poświęcone reumatologii, promocji zdrowia, aspektom prawnym w chorobach reumatycznych oraz co nowego w stowarzyszeniach. Udział wzięli m.in. Pani Jolanta Grygielska „REF", Pani Monika Zientek Stowarzyszenie „3majmy się razem", dr Bogdan Batko, dr Renata Sokolik, prof. Piotr Wiland, dr Jacek Dumała, prof. Eugeniusz Kucharz. Odbyły się również warsztaty psychologiczne, które poprowadziła Pani Ilona Goszczyńska. Pokazano na przykładach wybrane elementy rehabilitacji w niektórych chorobach reumatycznych. Ciekawy wykład przedstawiła Pani Joanna Gruszka dotyczący diety na stawy.

 

5 września 2014r. podczas XXII Kongresu Przewodnicząca Grupy Pacjentów Chorych na Twardzinę Pani Beata Lecińska wzięła udział w prowadzeniu jednej z sesji z dwiema paniami doktor z Opola i Wrocławia, które opiekują się Stowarzyszeniami Chorych. W sesji zabrała głos Pani Bożena Moskalewicz, która opowiadała o doświadczeniach europejskich w zakresie pracy stowarzyszeń i Pani Monia Zientek Prezes Stowarzyszenia „3majmy się razem", która opowiedziała o założeniach do kampanii społecznej – choroby reumatyczne mają wiele twarzy.

 

 

 

W trakcie XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego wydane zostały gazety kongresowe, gdzie w jednej z nich jest wywiad m.in. z Prezesem PTR kadencji 2014 – 2017, Prof. dr hab. n. med. Eugeniuszem Kucharzem, z Panią dr n. med. Małgorzatą Widuchowską oraz Panią Beata Lecińską Przewodniczącą Grupy Chorych na Twardzinę.