TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Sprawozdanie ze spotkania Grupy w dniu 17.05.2016r.

17 maja 2016 roku, jak co roku spotkali się pacjenci chorzy na twardzinę oraz ich rodziny i lekarze:

  • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
  • doc. Przemysław Kotyla
  • doc. Jacek Durmała
  • dr n. med. Bartosz Wnuk
  • dr n. med. Anna Kotulska
  • dr n. med. Małgorzata Widuchowska

Temat spotkania: Rehabilitacja w twardzinie - warsztaty


Spotkanie rozpoczął prof. Eugeniusz Kucharz i Beata Lecińska Przewodnicząca Grupy.

 

       Następnie dr Anna Kotulska odczytała sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pro Rheumate, które poddano pod głosowanie i przyjęto jednomyślnie.

 

                                                       

 

         Prof.  Eugeniusz  Kucharz  przekazał  informację  o  potrzebie  powołania  nowego  zarządu Pro Rheumate.

Po odczytaniu kandydatur odbyło się głosowanie, po którym w skład zarządu weszli: doc. Przemysław Kotyla, Robert Pieśniak i Beata Lecińska.  W dalszej części spotkania  lekarze odpowiadali na pytania pacjentów dotyczące leków i leczenia twardziny.

                                                     

              

 

 

Następnie wszyscy zostali zaproszeni do zrobienia pamiątkowego zdjęcia na schodach przy wejściu na oddział chorób wewnętrznych i reumatologii.

 

                               

 

             W drugiej części spotkania doc. Jacek Durmała  Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zaprosił wszystkich do sali oddziału rehabilitacji znajdującej się w strukturach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca, gdzie odbyły się warsztaty poświęcone rehabilitacji w twardzinie.

 

          

 

               Wszyscy uczestnicy chętnie ćwiczyli z lekarzami i rehabilitantami fizjoterapii.

 

                                

 

Spotkanie skończyło się późnym wieczorem przy poczęstunku i rozmowach pacjentów.