TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Sprawozdanie ze spotkania Grupy w dniu 25.05.2018r.

 

 22.05.2018r. pod nazwą: Twardzina - co pacjent wiedzieć powinien

odbyło się coroczne spotkanie pacjentów wraz z ich najbliższymi. W wydarzeniu tym corocznie uczestniczą lekarze, którzy i w tym roku  nie zawiedli:

Pan prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

Pani dr n. med. Anna Kotulska

Pani dr n. med. Małgorzata Widuchowska

Pani dr n. med. Magdalena Kopeć -  Mędrek

Spotkanie otworzyli wspólnie pan prof. Eugeniusz Kucharz wraz z  Przewodniczącą Grupy panią Beatą Lecińską, którzy przywitali Wszystkich przybyłych w Sali Prelekcyjnej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii. Następnie profesor Kucharz rozpoczął wykład o jednostce chorobowej jaką jest twardzina,  wymieniając jej rodzaje i różnice,   mówiąc o możliwościach  jej leczenia a w szczególności o lekach immunosupresyjnych i sterydach. W dalszej części zwrócił  uwagę na fakt, że nie ma diety leczącej jednak dbać o nią trzeba  indywidulanie. Następnie poprosił o pytania przybyłych na spotkanie. Pacjenci pytali o problemy czysto medyczne,  jak również organizacyjne związane ze służbą zdrowia,  a mianowicie dostępem do lekarzy, do badań oraz możliwością szybszej rehabilitacji. Pytano także o przeszczep komórek macierzystych i tutaj po wstępnych informacjach profesor poprosił panią dr Widuchowską o dalsze poprowadzenie prelekcji celem bardziej szczegółowego wyjaśnienia na czym leczenie polega, jak wygląda proces kwalifikacji i dlaczego nie każdego można zakwalifikować.

Jak co roku zrobiono pamiątkowe zdjęcie na schodach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii.


 

Spotkanie zostało zakończone indywidualnymi konsultacjami przy poczęstunku, które trwały do godzin wieczornych.