TWARDZINA chorobą,
która zabiera mi twarz
Sprawozdanie ze spotkania w dniu 28.05.2015r.

 

 

 

W dniu 28.05.2015r. odbyło się spotkanie, które zgromadziło  chorych na twardzinę oraz ich rodziny, lekarzy i specjalistę fizjoterapii:

 • prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz
 • dr n. med. Anna Kotulska
 • dr n. med. Małgorzata Widuchowska
 • mgr Karol Wądołowski

Spotkanie rozpoczął prof. Eugeniusz Kucharz, który wraz z Przewodniczącą Grupy Beatą Lecińską przywitali wszystkich przybyłych na coroczne spotkanie.

 

Po przywitaniu głos zabrał fizjoterapeuta mgr Karol Wądołowski, który wygłosił wykład

pt. Twardzina układowa – techniki mięśniowo – powięziowe wspomagające leczenie.

 

                                               

 

Dużo uwagi w swoim wykładzie poświęcił powięzi, czyli tkance dzięki której układ mięśniowy może funkcjonować i trzymać się zarazem. Powięzie mają ogromny wpływ na to jak się poruszamy i funkcjonujemy.  Sieć powięzi objęta chorobą wpływa negatywnie na funkcję ruchu. Twarda powięź daje niechciane uczucie sztywności, a także ogranicza ruchomość i gibkość ciała. Poprzez automasaż następuje nawilżenie powięzi i jej stymulacja, a dzięki temu:

 

 • polepszenie i zwiększenie zakresu ruchu,
 • zmniejszenie i ograniczenie bólu mięśniowego,
 • usprawnienie rekonwalescencji mięśnia
 • oraz zwiększenie mobilności fizycznej.

Przedstawił cele rehabilitacji:

 • poprawa zakresu ruchomości w stawach,
 • utrzymanie i poprawa w zakresie otwierania ust,
 • utrzymanie lub poprawa funkcji układu oddechowego,
 • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
 • eliminacja obrzęków,
 • uwalnianie uciśniętych struktur w wyniku włóknienia tkanek,
 • poprawa jakości życia pacjentów,
 • edukacja stylu życia

Uświadomił również, że indywidulany program usprawniający dopasowany do poszczególnego pacjenta jest lepszy niż ćwiczenia grupowe, pokazał strony do indywidualnych ćwiczeń:

 

Mówił również o :

 • ćwiczeniach  wg Büergera, stosowane głównie w chorobach naczyń obwodowych i służą poprawie krążenia obwodowego,
 • ćwiczenia wg Ratschowa,
 • ćwiczeniach relaksacyjnych, które pomogą  ukoić nerwy i odzyskać spokój tak bardzo potrzebny w chorobie,
 • treningu Fascial Fitness.

W trakcie zadawane były pytania, na które bardzo rzetelnie i  ciekawie Pan Karol odpowiadał. Wykład poruszył nurtujący pacjentów chorych na twardzinę obszar, czyli jak ćwiczyć żeby pomóc sobie w normalnym funkcjonowaniu na co dzień.

Po prelekcji głos zabrał  profesor Kucharz, który odpowiadał na pytania zebranych. Opowiedział również o zorganizowanym wspólnie z EUSTAR w dniach 26.02 – 01.03.2015 roku w Katowicach światowym kursie dla lekarzy reumatologów, dotyczącym twardziny układowej. Kurs ten był zorganizowany po raz pierwszy w Polsce, a jego głównym gospodarzem był profesor Kucharz.

 

 

W pierwszym dniu kursu swoje wystąpienie miała Przewodnicząca Grupy Beata Lecińska, która opowiedziała o powstałej w 2009 roku Grupie Pacjentów Chorych na Twardzinę oraz podziękowała Panu profesorowi oraz lekarzom: Pani dr Kotulskiej i dr Widuchowskiej za pomoc i wsparcie udzielane pacjentom.

Przewodnicząca Pani Beata Lecińska mówiła o uczestnictwie w Sesji Stowarzyszeń osób chorych na choroby reumatyczne, która odbyła się podczas XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego na którym wybrano Prezesa Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego którym został: Pan prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz.

 

       

Spotkanie zostało zakończone rozmowami przy poczęstunku, które trwały do godzin wieczornych.